2012-01-08

08.01.2012 - Zbiórka i Msza Św. Szczepu
Podział czytań na Mszy Św. Szczepu:

Iz 42, 1-4. 6-7 - Drużyna/Nurt męski
Ps 29 - Gromada/Nurt żeński
Dz 10, 34-38 - Gromada/ Nurt męski

Mk 1, 6b-11.
  Słowa Ewangelii według św. Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: "Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".


Brak komentarzy: