2012-10-09

Informacje po zebraniu

Drodzy rodzice,

1. Przesyłam kalendarium na pierwszy trysemestr.

2. Przesyłam deklarację. Proszę państwa o wypełnienie i dostarczenie na najbliższej zbiórce. Zdaję sobie sprawę, że w wiele osób dostarczało w minionym roku deklaracje, ale zmiany kadry, zasad rozliczania w hufcu wykreowały okoliczności, w których wygodniej i pewniej będzie dla mnie jeżeli otrzymam od państwa w tym roku deklaracje (ponownie).
W deklaracji akceptuje się formy wychowywania oferowane przez SHK "Zawisza" FSE. Służę pomocą w razie wątpliwości, wstępnie mogą się państwo zapoznać z krótką pracą o metodyce wilczkowej, którą miałem okazję niegdyś napisać. W załączniku.
3. Informuję o zmianie kadry - będzie dwóch nowych przybocznych.

4. Kolejna sprawa to zaangażowanie państwa w działalność gromady. Zależy mi na dobrym kontakcie.
- Jeżeli mają państwo pomysły jak można ciekawie zorganizować długą zbiórką, a w szczególności dysponują państwo środkami technicznymi to proszę o kontakt.

- Jak w każdym roku szukamy miejsca na zimowisku i na obóz. Oczywiście wstępne propozycje miejsc już istnieją (miejsca pod obóz będzie wizytowane), ale być może ktoś z państwa ma kontakt z dyrekcją szkoły (zimowisko) czy z właścicielem atrakcyjnego terenu leśnego/ przy gospodarstwie agroturystycznym, które mogą być zwyczajnie lepsze od obecnych propozycji.

- Powiązane ze współpracą są wspólne spotkania. Wstępnie zgłosiłem pomysł takiej formy, w celu lepszego poznania się, nawiązania więzi zaufania przez rozmowę. Chodzi o krótkie spotkanie przy kawie, jak mówił szczepowy Robert Nuszkiewicz - słonych paluszkach. Kwestia pozostaje otwarta.


5. Składka w tym roku wynosi 78 zł; nie zostałem jeszcze poinformowany o terminach wpłat, ale już teraz informuję o przyszłym świadczeniu. W szczególności zwracam uwagę że składka musi być wpłacona na konto szczepu. Jeżeli pieniądze trafią na konto stowarzyszenia, stwarza to problemy finansowe, dla rozliczających fundusze. Załącznik.

6. Blog - http://9gwa.skauci-europy.pl/ przypominam. Rodzicom nowych wilczków tzw. delikatnych łapek zwracam uwagę, że warto zapoznać się z niektórymi informacjami.
Tak jak mówiłem na zebraniu, mundur można zakupić w http://www.azymut360.pl/ . Nie jest on wymagany przez kilka pierwszych zbiórek, ale dobrze by było aby już w grudniu wilczki były zaopatrzone w takowe.

Pozdrawiam
Daniel Staszewski - Akela