2011-11-27

25.11.2011 Informacje - przypomnienie

Ważne terminy:
Bardzo proszę o przesłanie składki 76 zł na konto Robert Maciejewski 
95 1140 2004 0000 3402 1506 1619 (dotyczy rodziców którzy nie uregulowali płatności) Informuję że zbiórka z dnia 03.12.11 została przeniesiona na dzień 10.12.11
W dniu 04.12.11 o godzinie 12 : 30 odbędzie się msza szczepu w Kościele w Falenicy obecność obowiązkowa, serdecznie zapraszamy Rodziców! W dniu 17.12.11 odbędzie się spotkanie opłatkowe Środowiska Falenickiego FSE - dokładne informacje wkrótce.


W związku ze słabą frekwencją niektórych Wilczków, od dnia
26.11.11 rozpoczynamy sprawdzanie obecności na zbiórkach.
Wilczkowi przysługiwać będą 2 usprawiedliwione wcześniej
nieobecności , jeśli Wilczka nie będzie więcej niż 3 razy na
zbiórce (a Akela nie zostanie uprzednio poinformowany
wilczek zostanie skreślony z listy gromady. 


Serdecznie pozdrawiam! Piotr Tchórzewski - Akela

2011-11-05

05.11.2011 - Krótka Zbiórka

W związku ze zbiegiem czasowym dwóch świąt w miesiącu listopadzie - Wszystkich Świętych i Dnia Niepodległości 9 Gromada wybrała się na cmentarz w Aleksandrowie, aby uczcić pamięć poległych żołnierzy w trakcie działań wojennych II wojny światowej. Oddaliśmy hołd czynną pamięcią, modlitwą i służbą, jaką było sprzątnięcie części grobów oraz zapalenie zniczy.

Wykorzystaliśmy też możliwość jaką oferuje doktryna Kościoła Rzymskokatolickiego - "każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego, przyjęcie komunii na najbliższej Mszy Św. i równoczesne odmówienie Ojcze Nasz, Wierzę w Boga, modlitwy w intencji papieża".


2011-11-02

Informacje zbiórka 05.11.2011

Drodzy Rodzice,

Informuję iż na najbliższej zbiórce tj 05.11.11r Wilczki z 9 Gromady
Warszawskiej odwiedzą cmentarz wojskowy w Aleksandrowie, proszę
aby chłopcy wyposażeni byli w 2 bilety 20 minutowe,
legitymację szkolne oraz obowiązkowo kanapki i coś do picia.

Równocześnie przypominam o zmianie terminu zbiórki w grudniu, 
zbiórka z 03.12.11 została przełożona na 10.12.11r.

Bardzo chcemy wpisać w tradycję Gromady co miesięczną 
mszę Szczepu, działając w porozumieniu z Ks Proboszczem 
zapraszam Państwa wraz z rodzinami i Wilczkami w mundurach
na mszę 04.12.11r na godzinę 12 45, w miarę możliwości
bardzo proszę Państwa o przybycie jest to dla nas bardzo
ważne , dzięki udziale we wspólnej niedzielnej mszy Wilczki
mają poczucie wspólnoty jaką jest gromada.
Serdecznie Pozdrawiam
Piotr Tchórzewski Akela