2011-11-27

25.11.2011 Informacje - przypomnienie

Ważne terminy:
Bardzo proszę o przesłanie składki 76 zł na konto Robert Maciejewski 
95 1140 2004 0000 3402 1506 1619 (dotyczy rodziców którzy nie uregulowali płatności) Informuję że zbiórka z dnia 03.12.11 została przeniesiona na dzień 10.12.11
W dniu 04.12.11 o godzinie 12 : 30 odbędzie się msza szczepu w Kościele w Falenicy obecność obowiązkowa, serdecznie zapraszamy Rodziców! W dniu 17.12.11 odbędzie się spotkanie opłatkowe Środowiska Falenickiego FSE - dokładne informacje wkrótce.


W związku ze słabą frekwencją niektórych Wilczków, od dnia
26.11.11 rozpoczynamy sprawdzanie obecności na zbiórkach.
Wilczkowi przysługiwać będą 2 usprawiedliwione wcześniej
nieobecności , jeśli Wilczka nie będzie więcej niż 3 razy na
zbiórce (a Akela nie zostanie uprzednio poinformowany
wilczek zostanie skreślony z listy gromady. 


Serdecznie pozdrawiam! Piotr Tchórzewski - Akela

Brak komentarzy: